תקנון

תקנון חברת מיטל בוטיק שמלות מחטבות

האתר מיטל בוטיק שמלות מחטבות מופעל ע"י חברת מיטל בוטיק שמלות מחטבות ומשמש גם כאתר למכירת פריטי לבוש.
רכישת הפריטים דרך האתר מתבצעת בכפוף לתנאים הכתובים בתקנון זה.
האמור בתקנון כתוב בלשון נקבה לשם הנוחות ומתייחס לשני המינים באופן שווה.
רכישת פריטים דרך האתר מהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הכתוב בתקנון, הבינה את ההוראות, כשירה לבצע
פעולות משפטיות ומתחייבת שלא תהיה לה או לאדם אחר מטעמה כל טענה/ תביעה/ דרישה נגד האתר, בעלי האתר,
החברה או מפעילי האתר מלבד טענות שקשורות להפרת התחייבויות האתר בהתאם לתנאי השימוש.
התקנון מהווה הסכם מחייב בין הלקוחה ובין החברה.
האתר מאפשר ללקוחה לרכוש פריטים באופן בטוח, קל ונגיש דרך האינטרנט.
ניתן לבצע את הרכישה עד גמר המלאי.
הרכישה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי בלבד כאשר העסקה תתבצע לאחר מתן אישור מחברת האשראי.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
באפשרותה של החברה להפסיק את מכירת המוצר ושיווקו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה וכן לשנות את תנאי
השימוש מדי תקופה בהתאם לשיקול דעתה.

שימוש בנתוני האתר

כל העתקה, פרסום, הפצה או שימוש באתר ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב אסורה.
האתר זכאי למנוע גישה של משתמש בהתאם לשיקול דעתו.
האתר רשאי להחליט האם לפרסם/ לבטל תגובות של משתמשי האתר.

ביטול עסקה על ידי האתר

האתר רשאי לבטל עסקת רכישה שבוצעה על ידי המשתמשת במקרה שחל אחד מהמקרים הבאים:

אחריות, אבטחה ופרטיות המשתמשת

החברה תבצע שימוש במידע שהתקבל מדי המשתמשת לצורך ביצוע עסקה בלבד. המידע המתקבל נשמר בחברה ואינו מועבר
לגורמים אחרים, למעט גורמים אליהם יש להעביר את המידע לצורך ביצועה (כגון: חברות אשראי). החברה תשתמש בכתובת
האלקטרונית שהתקבלה מהמשתמשת ובפרטים אחרים שהתקבלו על ידה למטרת שליחת דואר אלקטרוני חוזר/ מתן תגובה
לפניית המשתמשת ולא למטרות אחרות/ צד ג'.

שליחת דואר שיווקי תתבצע רק במקרה שהמשתמשת אישרה את קבלתו ובהתאם לדרישות החוק.פרטי כרטיסי האשראי אינם
נשמרים במערכות האתר. יחד עם זאת, אין באפשרות האתר להבטיח מתן חסינות מלאה מול חדירה למערכת המחשוב/
חשיפה של מידע שנמצא בידי מבצעי פעולות שאינן חוקיות, בשל כך, במידה שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע/ להשתמש
בו לרעה, לא תהיה זכאית המשתמשת לטעון טענה/ דרישה/ להגיש תביעה כלפי האתר/ החברה. נוסף על כך,
לא תישא החברה באחריות על פגיעה/ נזק מכל סוג שהוא במקרה שנבע מכוח עליון עקיף/ ישיר במידה שמידע כלשהו שנמסר
על ידי המשתמשת יגיע לגורם עוין/ יאבד או במקרה שיבוצע במידע שימוש שלא בהרשאה.

 

Don't miss out 🙂

הצטרפי לניוזלטר שלנו לעדכונים הכי שווים

x
0

Your Cart